Vilkår og betingelser

Kjøpsbetingelser forbruker/Service/Reparasjon

Vi leverer kun til fastlands Norge (ikke Svalbard eller Jan Mayen). Er du under 18 år, må du bestille i foresattes navn og med deres samtykke. Angrerettskjema samt instrukser for retur av varer ligger vedlagt forsendelsen samt finnes på våre nettsider www.fiolinmaker.com. Se punktet lenger nede under RETUR for ytterligere informasjon om retur adresse etc. Instrumenter og kasser med verdi over kr. 5,000 sendes ikke direkte til private kunder. Disse må kjøpes direkte i vårt verksted etter prøving/prøvespilling. Ved bestilling av instrumenter i vår nettbutikk med verdi over kr. 5,000.- anser vi dette kun som en reservasjon med forkjøpsrett til produktet i vårt verksted. Bilde og beskrivelse av instrumenter kan avvike noe fra levert produkt. Bl.annet kan farger variere samt sjatteringer i treverk, byggemåte etc. Instrumenter som beskrives levert i heltre utførelse vil normalt være gran topp,lønn sarg,lønn bunn og ibenholz gripebrett. Unntak finnes for kontrabass i barnestørrelser hvor heltre instrument betyr at minimum lokk, hals/hode er i høvlet heltre mens rygg/sarger blir ofte utformet i sandwich konstruert lønnetre pga. kontrabassens store strengespenn som gjør at de minste kontrabassene trenger en sterkere konstruksjon i bunnplaten samtidig som klangen opprettholdes. Noen barne fioliner kan ha innfarget gripebrett av hardwood samt skruer av andre tresorter enn ibenholz. Angrefristloven paragraf 5, gir selger rett til å få dekket porto og omkostninger om bestilte varer ikke blir hentet. Du må derfor forvente følgende om du ikke henter pakken: - Kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven vil ikke være oppfylt. - Reelle kostnader og andre konkrete tap selger har hatt vil bli belastet deg. D.v.s. at uavhentede pakker blir belastet gebyr med kr 300,- i tillegg til tur og retur kostnader.
Henter du pakken og godtar kjøpet har du følgende rettigheter: - Du har 14 dagers returrett på alle varer i følge angrefristloven med dens begrensninger. Varer som forringes fysisk kan ikke returneres, dette gjelder blant annet strenger og buehår. Retur av instrumenter/instrumentpakker hvor strenger, harpiks, buehår, batterier for elektrisk fiolin etc. har blitt brukt vil bli belastet et gebyr på kr. 790.- (fiolin-bratsj)/2,100.- (cello-kontrabass) da disse må oppgraderes/byttes før salg til ny kunde. Vekt på buer samt fysiske mål for instrumenter oppgis normalt ikke i produktbeskrivelsen. Kontakt oss før bestilling om du har spesielle krav til vekt/størrelse. - Du kan returnere varen hvis det er noe feil med den, du har fått feil vare, du har fått varer du ikke har bestilt eller angrer kjøpet. Varen må returneres i vesentlig samme stand og mengde. - Og fortrinnsvis i original emballasje. CD eller plater med brutt emballasje kan ikke returneres. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven nr.15). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss. Retur av varer må skje med registrert post, speditør eller ved direkte innlevering hos oss. Uregistrerte sendinger er ikke dekket av Posten AS sine forsikringsordninger og vil derfor ikke bli reparert/byttet. Retur emballasje skal som minimum være av samme kvalitet som det varen ble levert med fra oss. Celli og kontrabass leveres alltid med spesialemballasje for å unngå skader. Husk å merke varen godt med navn, addresse og referanse til når den ble kjøpt. Varer som er solgt som spesialbestilling har egne retningslinjer ved retur. Disse oppgis ved kjøp og før levering. Retur av spesialbestilte varer må godkjennes av oss før retur skjer og det vil normalt medføre kostnader for kunde ved retur av disse. Disse kostnader oppgis før levering foretas. Retur eller bruk av avtalt angrerett ved kjøp i vårt verksted/butikk av instrumenter over NOK 10,000/håndbygde instrumenter som blir rigget med nye strenger belastes kunde med kr. 790.- (fiolin-bratsj) og 2,100 (cello/kontrabass)ved retur. Er det betalt depositum vil fratrekk gjøres før tilbakebetaling av depositum. Strengesettet kan da beholdes av kunde hvis ønskelig. NB! Sjekk at ikke pakken er skadet når du mottar denne fra Posten AS. Dersom pakken er skadet ved ankomst må den pakkes opp på Posten AS straks, og varen må sjekkes for ytre skader. Skademelding må fylles ut og innleveres hos Posten AS før vi kan sende erstatningsprodukt. 


SERVICE/REPARASJON: Alle instrumenter som innleveres for service eller reparasjon har normal hentefrist på 14 dager etter ferdigstillelse av arbeider. Instrumenter som ikke hentes innen rimelig tid vil bli solgt for å dekke våre kostnader. Instrumenter som ikke hentes innen 1 år etter innlevering vil bli solgt uten annet varsel og salgssummen tilfaller vårt firma i sin helhet uavhengig av om du har mottatt beskjed om henting eller ikke. Normalt utføres alle service og reparasjonsoppdrag innen 4 uker fra innlevering. 

FORBRUKERHANDEL PÅ INTERNETT - ANGRERETT: Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.


Kjøpsbetingelser bedrift

Alle kjøp foretatt via vår nettbutikk er å regne som bindende. Normalt skal levering av de fleste varer skje i løpet av 5 virkedager, dersom varen har lenger leveringstid, vil vi gi beskjed om dette pr. epost/fax. Leveringstiden i desember er normalt ca. 10 dager og ønsker man at pakker skal komme frem til julaften må bestilling gjøres innen den 10 desember. Dersom dere etter å ha mottatt ny ordrebekreftelse med leveringstidspunkt ønsker å kanselere ordre, må dette skje umiddelbart. Blir ikke ordre kanselert er den å regne som bindende. Våre registrerte kunder vil få tilsendt faktura i posten etter at varer er sendt. Alle andre kunder vil måtte betale på postoppkrav eller forhåndsbetaling. Musikk Teknikk  har eiendomsretten til de leverte varene intill kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt betalt i henhold til panteloven §§ 3-14 og 3-22. Noe avvik kan forekomme mellom bilder/beskrivelse i vår nettbutikk og leverte varer. Instrumenter som beskrives levert i heltre utførelse vil normalt være gran topp,lønn sarg,lønn bunn og ibenholz gripebrett. Unntak finnes for kontrabass i barnestørrelser hvor heltre instrument betyr at minimum lokk, hals/hode er i heltre mens rygg/sarger blir ofte utformet i laminert lønnetre pga. kontrabassens spesielle konstruksjon. Instrumenter i barnestørrelser vil kunne variere en del på målene da det ikke finnes 100% fastsatte normer for størrelse, lengde, bredde etc.

Reklamasjon 

Musikk Teknikk er bare ansvarlig for å erstatte samme mengde vare som det er feil på. Reklamasjonen vil frafalle eller bli redusert ved ødelagte produkter som skyldes åpenbar feil behandling/bruk eller feil lagring /oppbevaring. Sprekker i strykeinstrumenter oppstår når instrumentet oppbevares i for tørr luft/lav luftfuktighet og dekkes aldri av garanti eller serviceavtale. Spesielt celli er utsatt i vintermånedene og sprekker i topplokk oppstår i tørr luft. Luftfuktigheten skal være minimum 45% og oppnås ved å bruke fuktighetsgiver til enhver tid.(Se våre instrukser for oppbevaring og lagring i neste avsnitt.) Reklamasjon må skje innen 2 måneder etter at feilen ble oppdaget. Retur ved reklamasjon må skje med registrert post, speditør eller ved direkte innlevering hos oss. Cello og kontrabass må innleveres direkte hos oss da vi ikke har kapasitet til å motta store pakker via posten samt at fare for skader ved transport er betydelig hvis disse instrumenter sendes uten spesialemballasje. Uregistrerte sendinger er ikke dekket av Posten AS sine forsikringsordninger og vil derfor ikke bli reparert/byttet. Retur emballasje skal som minimum være av samme kvalitet som det varen ble levert med fra oss. Husk å merke varen godt med navn, adresse og referanse til når den ble kjøpt. Varer som er solgt som spesialbestilling har egne retningslinjer ved retur. Disse oppgis ved kjøp og før levering. 

Lagring og oppbevaring av instrumenter 

Oppbevaring 
Oppbevar alltid instrumentet i etuiet, og pass på å holde etuiet stengt. Cello og kontrabass skal alltid oppbevares liggende på siden/sargen. Ikke la instrumentet stå oppstilt mot vegg etc. da det fort kan gli/falle ned samt at trekk/kulde/fuktighet fra vegg og radiatorer kan ødelegge instrumentet/gjøre at gripebrett/hals blir vindskjevt. Ha gjerne en pose eller et tøystykke rundt om instrumentet inne i kassen for å bedre temperaturisoleringen og unngå gnagsår i lakken fra buefroschen. Unngå brå temperaturvekslinger, veldig tørr og veldig fuktig luft. Tre er et levende materiale, som utvider seg i fuktig luft og krymper i tørr luft. Dette kan forårsake at limfuger går opp, eller - mye verre - at treet sprekker. Unngå i hvert fall å la instrumentet ligge igjen i bilen en solhet dag! Instrumentet må oppbevares i god avstand til radiator/peis og andre varmekilder. Ikke la instrumentet stå i nærheten av luftvifter etc. som blåser inn kald/varm luft. Sprekker i strykeinstrumenter oppstår når instrumentet oppbevares i for tørr luft/lav luftfuktighet og dekkes aldri av garanti eller serviceavtale. Spesielt celli er utsatt i vintermånedene og sprekker i topplokk oppstår i tørr luft. Luftfuktigheten skal være minimum 45% og oppnås ved å bruke fuktighetsgiver til enhver tid. Garanti og serviceavtale dekker ikke sprekker i instrumentet.(

Renhold 
Bruk en myk klut til å tørke vekk harpiksrester, svette og smuss fra instrumentet hver gang du har spilt, så holder det seg rent og fint. Ta ikke i de lakkerte flatene - venn deg til å holde i halsen og hakebrettet. Enkelte lakker er så myke at det faktisk blir fingeravtrykk i dem. Dessuten har man alltid fett, svette og smuss selv på hender som ser rene ut. 

Sprekker i instrumentet /Limfuger kan sprekke opp
Dette er relativt enkelt å utbedre hvis instrumentet ikke har vært utsatt for vridninger/større skjevheter. Sprekker i topp/bunn og sider krever mye jobb å utbedre. Ved lengre tids lagring er det anbefalt å slakke ned strengene samt selvfølgelig å lagre instrumentet i rom med stabil temperatur og fuktighet. Vanlig romtemperatur og fuktighet i området 40 – 60% er anbefalt. Nye instrumenter er ofte utsatt for sprekkdannelser i skjøter etc. ved ugunstige lagringsforhold.

Garanti 
Normal garanti etter kjøpslov gjelder for kjøp av nytt instrument. Denne garantien kan bortfalle helt eller delvis om instrumentet lagres/oppbevares ugunstig eller behandles uforsiktig. Bruk derfor litt tid til å tenke igjennom hvordan instrumentet ditt blir behandlet og oppbevart. Det kan spare deg/dere for kostnader på sikt. Sprekker i strykeinstrumenter oppstår når instrumentet oppbevares i for tørr luft/lav luftfuktighet og dekkes aldri av garanti eller serviceavtale. Spesielt celli er utsatt i vintermånedene og sprekker i topplokk oppstår i tørr luft. Luftfuktigheten skal være minimum 45% og oppnås ved å bruke fuktighetsgiver til enhver tid.(


Betalingsbetingelser


Betal med alle vanlige kredittkort via Paypal ved utsjekking i kassen eller betal med Vipps.  I handlekurven vil du kunne velge Paypal eller Vipps som betalingsmåte.

Faktura: 
Faste registrerte kunder kan bestille varer med faktura. For å bli registrert som fast kunde vil dere måtte ta kontakt med oss pr. telefon (98214775) eller sende oss e-post til post@fiolinmaker.com. Det vil deretter bli foretatt en vurdering. Når vi mottar ordre hvor kunde ønsker faktura, vil vi til enhver tid vurdere om kunde er kredittverdig. Er det ikke ønskelig fra vår side å sende faktura, vil vi gi beskjed umiddelbart, og kunde må da enten velge oppkrav eller forhåndsbetaling. Dette vil normalt gjelde privatkunder hvor kjøpsbeløp overskrider kr. 2000. Renter og omkostninger som følge av at kunde ikke overholder betalingsfrist vil bli ilagt purrefaktura dersom dette skulle bli nødvendig. 

Postoppkrav: 
Varer til privat kunder med vekt over 1 kg/beløp over kr 500.-  kan sendes som postoppkrav og vil bli ilagt postens oppkravsbeløp + frakt. 

Forhåndsbetaling til konto: 
Varer kan betales til vår bank konto etter avtale.  Kjøpesummen skal betales inn til vår konto i henhold til det som står beskrevet i vår ordrebekreftelse(varer inkl. mva + frakt) som normalt sendes kunde innen 1 - 2 dager etter mottatt bestilling. Varene blir da ikke sendt med post før vi har registrert betalingen hos oss.